Udlejning:

Kontakt:

  Conny Wolff
Perbølvej 11
6200 Aabenraa
Mobil: 29 61 45 91
E-mail: connypetanque1961@gmail.com
Aktive og passive medlemmer kan leje klubhuset!

Betaling af leje af klubhuset kan ske på kontonummer: Sydbank 8060 1029475

 
Udlejningsregler:
     
1.  

Service rengøres omhyggeligt og stilles tilbage i skabene! Opvaskemaskinen skal være tømt ved lejemålets afslutning!

Lokalerne er ryddelige og rengjorte og skal afleveres i samme stand, som det overtages senest dagen efter kl. 12.00. Alle stole skal lægges op på bordene, gulve fejes og spildte ting tørres op. Toiletterne og køkkenet afleveres rengjorte.

     
2.   Der må ikke fremstilles mad, såsom grill, wok, gyrospande eller lignende i klublokalet.
     
3.  

Der må ikke fjernes skåle, fade eller andet fra køkkenet. Medbring evt. egne skåle og fade til evt. rester. Der forefindes ikke viskestykker og håndklæder.

     
4.  

Alt udstyr er optalt og placeret på hylder i aflåst køkkenskab. Der vil blive foretaget optælling efter lejemålets afslutning, og eventuelle mangler vil blive opkrævet hos lejeren.

     
5.  

Tom emballage, flasker og lignende medtages af lejeren. Madrester kan lægges i affaldscontaineren, men er den fuld, medtages madrester af lejeren. Efterladte affaldssække fjernes mod betaling af 100,00 kr.

     
6.   Inden klubhuset forlades kontrolleres, at alle vinduer er forsvarligt lukkede, og at varmen er slukket.
I vinterperioden skrues varmen ned på 5 °C i køkken, køkkengang, badrum og toiletrum! Dørene til disse rum efterlades lukkede!
     
7.  

Er der ting, som er blevet ødelagt eller glas, der er gået i stykker meddeles dette, når nøglen afleveres. Tennisklubbens forsikring dækker ikke skade påført af lejer og skal derfor anmeldes til eget forsikringsselskab.

     
8.  

Lejeprisen aftales med Conny Wolff. Prisen er inklusiv 50,00 kr. for passivt medlemskab, hvis man ikke er medlem af klubben, og prisen er billigere i sommersæsonen, som går fra 1. maj - 31. august!
Lejeprisen aftales med Conny Wolff. Prisen er inklusiv 50,00 kr. for passivt medlemskab, hvis man ikke er medlem af klubben, og prisen er 200 kr. dyrere i vintersæsonen, som går fra 1. september - 30. april!
Lejegebyret betales straks ved udlejningsperiodens udløb.

     
9. Ved evt. afbestilling opkræves 300,00 kr.
     
10.   Klubbens toiletter er i udlejningsperioden åben for medlemmer af tennis- og petanqueklubben.
     

Vi ønsker Dem en god fest!

Søgård & Omegns Tennisklub

Til forsiden