Generalforsamling 2018

Søgård & Omegns Tennisklub afholder
Ordinær Generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00 i klubhuset

 

Klubben er vært ved en kop kaffe og hjemmebagt kage!

Tilmelding til Elke Hansen er nødvendig af hensyn til traktementet!

Se kontaktoplysninger under "Bestyrelsen"!

 
Dagsorden:

 

Punkt 1:  

Valg af dirigent

     

 

Punkt 2:  

Formandens beretning

       
Punkt 3:   Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
       
Punkt 4:   Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest den 15. marts 2018)
       
Punkt 5:   Valg
     
a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Conny Wolff (modtager genvalg)
Preben König (modtager genvalg)
b. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
(valgt for 1 år)
c. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
(valgt for 1 år)
       
Punkt 6:   Eventuelt
       

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Til forsiden